Lechayim

Lechayim is een projectkoor voor mannen en vrouwen dat meerstemmige liederen zingt. Onder leiding van Quinta Holthuis zingt het koor Jiddische en Sefardische en Hebreeuwse liederen. Het koor wordt verder begeleid door de accordeonist John Bos. Tijdens de repetities vertelt Quinta ook het één en ander over de Joodse culturen en het Joodse leven.

Het koor is niet gebonden aan een geloof of aan een bepaalde levensovertuiging. Plezier in zingen en de liefde voor het Joodse lied is een belangrijk uitgangspunt.

Het koor repeteert van oktober 2018 tot half april 2019, in totaal 14 keer inclusief het Slotconcert. Tijdens het concert krijgen we begeleiding van een Klezmer ensemble.

foto site

De repetities zijn eens per veertien dagen op dinsdagavond van 20.00-21.45 uur in het Etty Hillesum centrum, Roggestraat 3 te Deventer.

Omwille van de muzikale kwaliteit en de voortgang tijdens de repetities, verwachten we van jou als deelnemer het volgende:

  • dat je de juiste toon kunnen horen en zingen
  • dat je bereid bent om, waar nodig, thuis te oefenen
  • dat je in principe aanwezig bent tijdens de repetities en tijdens het concert

Voor de thuisstudie worden alle nummers die wij zingen in een muziekprogramma gezet, zodat iedereen met de computer of mobiel kan oefenen. De inlogcode daartoe krijg je als je lid bent.

De eerste twee repetities zijn kennismakingsrepetities. Quinta luistert naar de verschillende stemmen en de koorleden doen een indruk op van Lechayim.

Meezingen?

Als je belangstelling hebt om  ”mit herts un mit gefil” deze prachtige muziek mee te komen zingen, dan kun je je hier meer informatie vinden.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op!