Repertoire

Ons repertoire bevat voornamelijk Jiddisje liederen. In deze muziek voel en hoor je de gein en de weemoed die zo eigen is aan de Joods Europese cultuur. Jiddisch is ontstaan rond de elfde eeuw, toen Joodse vluchtelingen zich vestigden in het Rijnland. Het is ontstaan als variant van het Hoogduits, vermengd met Hebreeuwse woorden. In Nederland is tot de achttiende eeuw ook Jiddisch gesproken. Onze taal zit ook nu nog vol met Jiddische woorden. Bijvoorbeeld: achenebbisj = armoedig, rommelig, gabber = vriend, maat (chaveer), gein = pret, plezier (chen) en gozer = kerel (chozer )

82d26d3e9cb0e70f7fa302def3b6ec03De Jiddisje muziek is veelal ontstaan in Oost-Europa en de V.S. en gaat over alledaagse onderwerpen als de liefde, het verdriet en de strijd om het bestaan. Soms zijn het wiegenliedjes of liedjes zonder woorden (Nigun), waarbij de klanken voor zich spreken.

Enkele voorbeelden van Jiddisje liedjes die wij ook zingen (hier NIET door ons!)

Rue platz

Lechayim!

Tsiribim Tsiribom

Verder zingen we ook Sefardische muziek die in het middeleeuwse Spanje en Portugal is ontstaan. Later vestigden deze Joden zich in de landen rond de Middellandse Zee. Zij namen hun muziek mee die zich mengde met de muziek van het nieuwe thuisland. De taal waarin de liederen werd opgeschreven is het ‘Ladino’ oud Castiliaans vermengd met Hebreeuws. Deze taal werd ook vermengd met woorden uit het ‘nieuwe’ land. Een voorbeeld van deze muziek:

La Rosa Enflorece

Durme, Durme

Ook zingen we zo nu en dan een Hebreeuws liedje. Een voorbeeld hiervan:

Hashivenu

Maoz Tsur

Lo Yisa Goy